MIdtown Hotel
2007 yılında hizmete giren Midtown Hotel’de, 80 Oda ve 24-110 kişi kapasiteli 4 adet toplantı salonu, Türk ve Dünya mutfaklarından örneklerin sunulduğu, mutfağında ödüllü aşçıların yemek yaptığı 1 restaurantı ve 1 café hizmet veriyor.
Haberdar Ol

Newsletter almak için kayıt olun

NEDEN MIDTOWN HOTEL?
0

Tunnel, the Second Oldest Subway of the World, is 143 Years Old

Posted 7 Haziran 2018 / By MidtownHotelBlog / Genel

Tunnel, the second oldest subway of the world, which was put into service in 1875, twelve years after the London subway, is 143 years old this year. Let’s get to know Tunnel, which plies between Karakoy and Beyoglu through a distance of 573 meters in 90 seconds for 200 times and carries about 12,000 passengers a day.

Londra metrosundan on iki yıl sonra 1875’de hizmete giren ve dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünel, bu yıl 143. yaşında. Gelin, Karaköy ile Beyoğlu arasındaki 573 metrelik mesafeyi 90 saniyede alan ve günde ortalama 200 sefer yaparak 12 bin dolayında yolcu taşıyan Tünel’i tanıyalım.

tünel istanbul ulaşım

The construction of Tunnel started with the initiative taken by the French engineer Eugene Henri Gavand. Gavand, who came to Istanbul as a tourist, designed a railway project connecting Galata, the commercial and banking center of that period, to Pera, the heartland of the social life, and came into the presence of the Ottoman Sultan Abdulaziz.

Tünel’in inşaatı Fransız mühendis Eugene Henri Gavand’ın girişimleriyle başlar. İstanbul’a turist olarak gelen Gavand, dönemin ticaret ve bankacılık merkezi Galata ile sosyal hayatın kalbinin attığı Pera’yı birbirine bağlayacak bir demiryolu projesi hazırlayarak Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz’in huzuruna çıkar.

tünel istanbul ulaşım

Following the approval of the Sultan, Tunnel was built on a build-operate-transfer basis in 4 years and put into service on January 17, 1875. Wooden wagons of the steam operated Tunnel which were open on both sides when Tunnel went into operation, were lighted by gas lamps.

Padişahın onayı üzerine Tünel, yap-işlet-devret modeliyle 4 yılda inşa edilerek 1875 yılının 17 Ocak tarihinde hizmete açılır. Buharlı sistemle çalışan Tünel’in sefere başladığında iki tarafı açık olan ahşap vagonları gaz lambalarıyla aydınlatılmaktadır.

tünel istanbul ulaşım

Tunnel, which was opened with a magnificent ceremony, did not enjoy the expected interest from the inhabitants of Istanbul in the first days, to the extent that the demand of people for Tunnel was so poor due to its being an underground transport system that the operating company became forced to carry goods and even animals with additional wagons in order to cover its expenses. However, this situation did not last very long and people who recognized the comfort provided by Tunnel began preferring to use it for travelling between Karakoy and Beyoglu in a short time after buying the tickets with the price of 2 kurush.

Muhteşem bir tören ile açılan Tünel ilk günlerde İstanbullulardan beklenen ilgiyi göremez. O kadar ki halk Tünel’e yeraltından gittiği için rağbet etmez, Şirket ise masrafları karşılamak için ek vagonlarla eşya hatta hayvan taşımak zorunda kalır. Bu durum çok uzun sürmez, Tünel’in rahatlığını fark edenler 2 kuruşluk biletlerden alıp Karaköy’den Beyoğlu’na kısa sürede ulaşmayı tercih eder.

tünel istanbul ulaşım

Tunnel was electrified in the year 1911. Its operation was interrupted for a definite period of time due to impossibility of purchasing the spare parts during the Second World War years. Tunnel was completely renovated in the year 1971.

1911 yılında elektrikli hale getirilir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yedek parçaları satın alınamadığı için bir süre çalışamaz Tünel. 1971 yılında ise tamamen yenilenir.

tünel istanbul ulaşım

Tunnel is the world’s second and Turkey’s first subway. Tunnel, which takes the distance of 573 meters between Karakoy and Beyoglu in 90 seconds, today plies 200 times between these quarters and carries approximately 12,000 passengers a day.

Tünel, dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise ilk metrosudur. Bugün Karaköy ile Beyoğlu arasındaki 573 metrelik mesafeyi 90 saniyede kat eden Tünel, günde ortalama 200 sefer yaparak 12 bin dolayında yolcu taşımaktadır.